Selecteer een pagina
Petten Strandpaviljoen Zee en Zo

5-6-2021

20:08

Een aantal beschrijvingen uit het boek van Pamela Kribbe

Blz. 116

“Bij hart gedragen relatie is de basale aantrekkingskracht spiritueel.

Spirituele seksualiteit wordt zowel lichamelijk als geestelijk vervult als de seksuele stroom ruimte krijgt terwijl je het innerlijk contact met de ander vasthoudt. Je bent dan verbonden vanuit zowel de buik als het hart. Hoe meer contact je hebt met je ziel, hoe opener en vrijer je kunt liefhebben. Wat is sexyer dan in verbinding staan met de innerlijke essentie van iemand anders”

⇒ “de diepste bron van genot is je ziel en als verlengstuk daarvan je lichaam.

-Een seksuele uitwisseling hebben met een ander vanuit je energetische lichaam voelt heel natuurlijk en mooi aan.” Er is een mystieke ondertoon in seksualiteit. In de eenwording vanuit het hart met de ander, maak je jezelf ruimer en laat je je grenzen los. Je ontmoet de ander maar in dit openstellen ervaar je ook iets groters wat jullie beiden beweegt en omvat. Door dit Ene en Grote te ervaren via de ander vindt er een inwijding plaats. Dit is het geheim van de seksuele liefde.

Door je over te geven aan de ander en je te verbinden vanuit je hart, laat je jezelf even los en open je je voor de werkelijkheid van de ander.

In die opening treedt niet alleen de ander binnen, maar wordt er tevens iets groters gewekt: je ziel wordt geactiveerd en een heel oorspronkelijke trilling raakt je hart. Je wordt daardoor meer jezelf dan je was. Je wordt groter dan je was.”

⇒Dit allemaal lezend is heel erg herkenbaar en het is zo bijzonder dat ik dit mag voelen en meemaken.

Blz. 126

“Innerlijke transformatie: als je volledig open bent voor wat zich in jezelf aandient als emotie en passie, gaat de kracht van jouw bewustzijn samenwerken met de kracht van je buik. Hart en buik raken verbonden. Je ervaart een diepe compassie voor jezelf.

Als het er allemaal mag zijn-je pijn, je verlangen, je emoties-verdwijnt de strijd en treedt er zelfheling op.”

Blz. 135

Homoseksualiteit is geen afwijking. Het is een bewuste keuze van de ziel om ervaring op te doen als mens met een voorkeur voor het gelijke geslacht. In veel gevallen wil de ziel ervaren hoe het is om af te wijken van gangbare patronen en denkwijzen over vrouwelijkheid en mannelijkheid.

⇒Het zijn moedige zielen die hiervoor kiezen, omdat ze weerstand en onbegrip zullen ontmoeten vanwege hun geaardheid.

Meestal hebben deze zielen ook een bovenpersoonlijke missie in dit verband.

⇒Ze maken homoseksualiteit niet alleen mee voor hun eigen innerlijke ontwikkeling, maar dragen ook op collectief niveau bij aan het losser worden van de definities van mannelijkheid en vrouwelijkheid. Dat is hard nodig omdat het contact met de ziel in mensen vaak geblokkeerd wordt door starre en eenzijdige opvattingen over man-en vrouw zijn.

Op het niveau van de ziel is er geen oordeel over homoseksualiteit: alleen liefde is relevant op dit niveau.

⇒Mensen die homoseksueel zijn, hebben in feite geen probleem. Het is de maatschappij die er een probleem van maakt. De ziel is flexibel en staat zichzelf vele variaties en vormen van manifestatie toe. Mensen maken hier vanuit angst en wantrouwen een probleem van maar spiritueel gezien is dat er gewoonweg niet.”

Dit alles is zo fijn om te lezen ♥

Translate »